Apie mus

 

Informacija apie  Marijampolės VVG

 

Marijampolės vietos veiklos grupė (toliau tekste – Marijampolės VVG), įkurta 2007 m. spalio 26 d. Jos steigėjai – Varnupių kaimo bendruomenė, Valavičių kaimo bendruomenė, Patašinės kaimo bendruomenė ir Marijampolės savivaldybės bendruomenių asociacija. Marijampolės VVG būstinė yra adresu – Lietuvininkų g. 18, LT-68300 Marijampolė.

 

Marijampolės VVG valdymo struktūrą sudaro:

– narių visuotinis susirinkimas;

– kolegialus valdymo organas – valdyba;

– vienasmenis valdymo organas – pirmininkas.

 

Aukščiausias Marijampolės VVG organas yra narių visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvauti turi teisę Marijampolės VVG narių deleguoti asmenys. Valdybos darbui vadovauja valdybos pirmininkas, kurį iš savo tarpo išsirenka valdybos nariai. Valdyba gali būti atstatydinta, jei paprasta vietos veiklos grupės narių balsų dauguma jai pareiškiamas nepasitikėjimas. 2015 m. rugsėjo 8 d., Marijampolės VVG valdybai priklausė 12 narių, atstovaujantys šiuos sektorius: pilietinės visuomenės (41,7 proc.), vietos verslo (33,3 proc.) ir vietos valdžios (25 proc.).

 

Valdybos narių sąrašas

 

Nr. Vardas, pavardė Amžius Atstovaujamas sektorius Atstovaujama įstaiga
1. Almantas Matusevičius (valdybos pirmininkas) 48 m Pilietinės visuomenės sektorius Kaimo bendruomenė „Baltaragis“
2. Tadas Prajara 29 m. Pilietinės visuomenės sektorius Igliaukos bendruomenė „Matutiečiai“
3. Daiva Krampienė 50 m. Pilietinės visuomenės sektorius Sūduvos bendruomenė
4. Irena Maziliauskienė 51 m. Pilietinės visuomenės sektorius Baraginės kaimo bendruomenė
5. Aušra Žideckienė 31 m. Pilietinės visuomenės sektorius Igliškėlių kaimo bendruomenė
6. Raimundas Akstinavičius 28 m. Verslo sektorius Lietuvos ūkininkų sąjunga, Marijampolės skyrius
7. Žydrūnas Naumavičius 36 m. Verslo sektorius Marijampolės regiono jaunųjų verslininkų klubas
8. Andrius Jasinskis 33 m. Verslo sektorius Marijampolės regiono verslininkų asociacija
9. Povilas Vosylius 32 m. Verslo sektorius UAB „Hidroresta“
10. Irena Lunskienė 60 m. Vietos valdžios sektorius Marijampolės savivaldybės mero pavaduotoje
11.

 

Jonas Kazakevičius 48 m. Vietos valdžios sektorius Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Žemės ūkio skyriaus vyriausias inžinierius melioratorius
12. Lina Kvedaravičienė 60 m. Vietos valdžios sektorius Marijampolės savivaldybės Želsvos pagrindinės mokyklos direktorė

 

 

Valdyboje yra išlaikyta lyčių pusiausvyra. Moterys sudaro 42 proc., o vyrai 58 proc. valdybos narių.

Marijampolės VVG pirmininkas yra renkamas trejiems metams narių visuotinio susirinkimo nutarimu.

 

Marijampolės VVG įstatai

Marijampolės VVG įstatai doc