Turizmas žmonėms ir apie žmones

  Marijampolės vietos veiklos grupė įgyvendino teritorinio bendradarbiavimo projektą „Turizmas žmonėms ir apie žmones“,  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. BENDRA INFORMACIJA APIE...

Sumanieji kaimai

Sumanus (SMART) kaimas – tai socialinė ekonominė sistema, kurios vystymusi suinteresuotos bendruomenės, siekdamos padidinti savo atsparumą ir gyvenimo kokybę (pažanga turi būti išmatuojama), remiasi vietos stipriosiomis pusėmis ir galimybėmis, priima ir įgyvendina inovatyvius, į...

2022 m. KVIETIMŲ GRAFIKAS

2022 metais numatytas vienas kvietimas nuo vasario 1 d. iki kovo 15 d. VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4...

Viešinimo renginys

Viešinimo renginys KVIETIMO NR.12  pagal priemonės „Bendradarbiavimas” veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko...