Dėl projektų įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo

Informuojame, kad kvietimo Nr.3 pateiktiems projektams pagal veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ ir „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas iki  36 mėnesių.

Viešinimo renginys

Viešinimo renginys Viešinimo renginys KVIETIMO NR.11PAGAL priemonės „Bendradarbiavimas” veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  priemonės “Bendruomeniškumo skatinimas” veiklos sritis „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas” ir...

Kvietimas teikti paraiškas Nr.11

Kvietimas teikti paraiškas Nr.11 Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau – VPS)...

Projektas „Turizmas žmonėms ir apie žmones“

Marijampolės vietos veiklos grupė įgyvendina teritorinio bendradarbiavimo projektą „Turizmas žmonėms ir apie žmones“,  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Informacija apie projektą

Viešinimo renginys

Viešinimo renginys KVIETIMO NR.10 PAGAL priemonės Bendradarbiavimas” veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko...

Kvietimas teikti paraiškas Nr. 9

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 9 Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau...

Viešinimo renginys

Viešinimo renginys KVIETIMO NR.9 PAGAL priemonės Bendradarbiavimas” veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko...

Dėl kvietimo Nr.8 pratęsimo

Informuojame, kad dėl susiklosčiusių nepalankių sąlygų karantino metu pareiškėjams gauti papildomus dokumentus, 2020 03 23 valdybos posėdžio nutarimu 2020-3 kvietimo Nr.8 terminas pratęsiamas iki 2020 balandžio  17 dienos  15  valandos.

Valdybos posėdis

Informuojame, kad šių metų kovo 10 dieną (antradienis) 15 val. adresu Lietuvininkų 18, Marijampolė (Marijampolės VVG buveinė) vyks valdybos posėdis. Darbotvarkė: Dėl kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo.