Apie mus

Informacija apie  Marijampolės VVG Marijampolės vietos veiklos grupė (toliau tekste – Marijampolės VVG), įkurta 2007 m. spalio 26 d. Jos steigėjai – Varnupių kaimo bendruomenė, Valavičių kaimo bendruomenė, Patašinės kaimo bendruomenė ir Marijampolės savivaldybės bendruomenių asociacija. Marijampolės VVG būstinė yra adresu – Vytauto g. 17, LT-68299 Marijampolė. VPS vykdytojos/administracijos darbuotojų vardai ir pavardės, pareigos, jų kontaktiniai duomenys skiltyje Kontaktai.

Marijampolės VVG valdymo struktūrą sudaro:

– narių visuotinis susirinkimas;

– kolegialus valdymo organas – valdyba;

– vienasmenis valdymo organas – pirmininkas.

Aukščiausias Marijampolės VVG organas yra narių visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvauti turi teisę Marijampolės VVG narių deleguoti asmenys. Valdybos darbui vadovauja valdybos pirmininkas, kurį iš savo tarpo išsirenka valdybos nariai. Valdyba gali būti atstatydinta, jei paprasta vietos veiklos grupės narių balsų dauguma jai pareiškiamas nepasitikėjimas. 2015 m. rugsėjo 8 d., Marijampolės VVG valdybai priklausė 12 narių, atstovaujantys šiuos sektorius: pilietinės visuomenės (41,7 proc.), vietos verslo (33,3 proc.) ir vietos valdžios (25 proc.).

Valdybos narių sąrašas

Nr. Vardas, pavardė Amžius Atstovaujamas sektorius Atstovaujama įstaiga
1. Almantas Matusevičius (valdybos pirmininkas) 52 m Pilietinės visuomenės sektorius Kaimo bendruomenė „Baltaragis”
2. Alma Jurkšienė 38 m. Pilietinės visuomenės sektorius Tursučių kaimo bendruomenė
3. Artūras Brusokas 59 m. Pilietinės visuomenės sektorius Gudelių miestelio bendruomenė
4. Rasa Alaburdienė 51 m. Pilietinės visuomenės sektorius Patašinės kaimo bendruomenė
5. Vilma Isodienė 52 m. Pilietinės visuomenės sektorius Liudvinavo miestelio bendruomenė
6. Paulius Isoda 36 m. Verslo sektorius Lietuvos ūkininkų sąjunga, Marijampolės skyrius
7. Rūta Priven- Vaitkevičienė 35 m. Verslo sektorius Marijampolės regiono jaunųjų verslininkų klubas
8. Andrius Jasinskis 41 m. Verslo sektorius Marijampolės regiono verslininkų asociacija
9. Aurelijus Kižys 26 m. Verslo sektorius UAB „Akonstruktas“
10. Mažvydas Maziliauskas 23 m. Vietos valdžios sektorius Marijampolės KC
11. Jonas Kazakevičius 56 m. Vietos valdžios sektorius Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Žemės ūkio skyriaus vyriausias inžinierius melioratorius
12. Lina Kvedaravičienė 66 m. Vietos valdžios sektorius Marijampolės savivaldybės Želsvos pagrindinės mokyklos direktorė

Valdyboje yra išlaikyta lyčių pusiausvyra. Moterys sudaro 42 proc., o vyrai 58 proc. valdybos narių.

Marijampolės VVG pirmininkas yra renkamas trejiems metams narių visuotinio susirinkimo nutarimu.

Marijampolės VVG įstatai

Marijampolės VVG įstatai doc

Marijampolės VVG narių sąrašas

Eil.Nr. VVG nario pavadinimas Atstovaujantis asmuo Atstovaujamas sektorius Atstovaujama seniūnija
1. Balsupių kaimo bendruomenė Emilija Plečkaitienė NVO Marijampolės seniūnija
2. Baraginės kaimo bendruomenė Irena Maziliauskienė NVO Marijampolės seniūnija
3. Bendruomenė „Matutiečiai“ Tadas Prajara NVO Igliaukos seniūnija
4. Buktos kaimo bendruomenė Tomas Vaznys NVO Liudvinavo seniūnija
5. Daugirdų kaimo bendruomenė Jūratė Motūzienė NVO Gudelių seniūnija
6. Daukšių kaimo bendruomenė Vida Valinčienė NVO Igliaukos seniūnija
7. Gegužraibės kaimo bendruomenė. Audronė Šlyterienė NVO Šunskų seniūnija
8. Gyviškių kaimo bendruomenė Juozas Botyrius NVO Liudvinavo seniūnija
9. Gudelių miestelio bendromenė Artūras Brusokas NVO Gudelių seniūnija
10. Igliškėlių kaimo bendruomenė Aušra Žideckienė NVO Marijampolės seniūnija
11. Kaimo bendruomenė „Baltaragis” Almantas Matusevičius NVO Liudvinavo seniūnija
12. Liucinavo kaimo bendruomenė Kęstutis Miglinas NVO Liudvinavo seniūnija
13. Liudvinavo bendruomenė Žydrūnas Čekauskas NVO Liudvinavo seniūnija
14. Meškučių kaimo bendruomenė Artūras Petraška NVO Marijampolės seniūnija
15. Mokolų kaimo bendruomenė Kęstutis Kubertavičius NVO Šunskų seniūnija
16. Narto kaimo bendruomenė Jūratė Asijevičienė NVO Liudvinavo seniūnija
17. Naujienos kaimo bendruomenė Irena Kazlauskienė NVO Liudvinavo seniūnija
18. Netičkampio kaimo bendruomenė Raimondas Žibūda NVO Liudvinavo seniūnija
19. Patašinės kaimo bendruomenė. Rasa Alaburdienė NVO Marijampolės seniūnija
20. Skaisčiūnų kaimo bendruomenė Vaida Giraitytė NVO Marijampolės seniūnija
21. Sūduvos kaimo bendruomenė Daiva Krampienė NVO Marijampolės seniūnija
22. Svetlicos kaimo bendruomenė. Ilona Berteškienė NVO Marijampolės seniūnija
23. Šunskų kaimo bendruomenė Lina Koleinikovienė NVO Šunskų seniūnija
24. Šventragio kaimo bendruomenė Greta Karpavičienė NVO Igliaukos seniūnija
25. Triobiškių kaimo bendruomenė Metas Ražinskas NVO Marijampolės seniūnija
26. Tursučių kaimo bendruomenė Ineta Valuckienė NVO Šunskų seniūnija
27. Užgirių kaimo bendruomenė Odeta Šteinienė NVO Liudvinavo seniūnija
28. Valavičių kaimo bendruomenė Lina Tamošaitienė NVO Marijampolės seniūnija
29. Varnupių kaimo bendruomenė Rugilė Švirinaitė NVO Igliaukos seniūnija
30. Želsvos kaimo bendruomenė Irena Lunskienė NVO Liudvinavo seniūnija
31. Ūkininkų sąjunga Raimundas Akstinavičius Verslo sektorius
32. UAB „Arvi” Andrius Jasinskis Verslo sektorius
33. Jaunųjų verslininkų sąjunga Žydrūnas Naumavičius Verslo sektorius
34. UAB „Ipukis“ Povilas Vosylius Verslo sektorius
35. Marijampolės savivaldybė Irena Lunskienė Vietos valdžios sektorius
36. Marijampolės savivaldybės žemės ūkio skyrius Jonas Kazakevičius Vietos valdžios sektorius
37. Želsvos pagrindinė mokykla Lina Kvedaravičienė

Vietos valdžios sektorius

Karjeros galimybės

Šiuo metu visi darbuotojų etatai užimti, darbuotojų paieška nevykdoma.

Priėmimas į VVG

Priėmimas į VVG vykdomas Marijampolės vietos veiklos grupės įstatuose numatyta tvarka.

Nuoroda į senąją VVG interneto svetainę

Senos nuorodos nėra – svetainės nuoroda nebuvo pakitusi.