Korupcijos prevencija

Marijampolės vietos veiklos grupė (toliau –VVG) suinteresuota, kad teikiant įstaigos paslaugas, nebūtų korupcijos apraiškų: kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Marijampolės VVG valdybos nariai bei administracijos darbuotojai, siekiant korupcijos prevencijos yra išklausę mokymus:

– STT antikorupcinis švietimas, įvykusių mokymų datos 2022-03-23.

– VTEK „Viešųjų ir privačių interesų derinimas”, įvykusių mokymų datos 2021-06-03.

Už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus yra numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė. Į VVG gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie VVG darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Apie VVG darbuotojų neteisėtus veiksmus prašome pranešti tel. +370 655 52766 arba el. paštu asocmarijampole@gmail.com. Anonimiškumą garantuojame.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Susidūrus su galimais korupcinio pobūdžio teisės pažeidimais taip pat galite pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT)

„Karštąja linija“ visą parą (darbo ir poilsio dienomis) tel. (8 5) 266 3333.2. El. paštu pranesk@stt.lt3.
STT interneto puslapyje: https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425

STT kviečia valstybės tarnautojus ir visus besidominčius antikorupcinės aplinkos kūrimo tema naudotis E. mokymų platforma. Profesionaliai atrinkta antikorupcinio švietimo mokymų medžiaga leidžia kiekvienam savarankiškai gilintis į skirtingas temas. E. mokymų platforma startavo su aštuoniomis temomis: korupcijos samprata, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, interesų konfliktai, dovanų politika, pranešėjų apsauga bei korupcijos rizikos sveikatos apsaugos sektoriuje ir kt. Temų sąrašas ir turinys joje nuolat pildomas. STT sukurtos mokymų platformos pristatymas. Prisijungimas prie platformos https://emokymai.stt.lt/

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas