Marijampolės vietos veiklos grupės 2023-2027 m.vietos plėtros strategijos siūlomos veiklos priemonės

Marijampolės VVG , atlikusi apklausas ,bendradarbiaudama su vietos gyventojais,  nevyriausybinėmis organizacijomis, valdžios ir verslo atstovais, parengė naujos 2023-2027m. vietos plėtros strategijos veiklos priemones.

Naujame laikotarpyje, strategijos įgyvendinimui, planuojama skirti 1 576 956 Eur, iš kurių 20 proc. skirta vietos projektų administravimui, 80 proc.- projektų įgyvendinimui.

Remiantis apklausos rezultatais, numatytos Marijampolės VVG strategijos 2023-2027m. priemonės:

Pavadinimas Lėšų suma, Eur. Projektų skaičius
1 priemonė Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas 100 000 2
2 priemonė Turizmo infrastruktūros gerinimas 150 000 2
3 priemonė Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra 600 000 10
4 priemonė Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra 100 000 2
5 priemonė Žemės ūkio verslo skaitmeninimas 20 000 1
6 priemonė Bendruomeniškumo skatinimas 250 000 10
Iš viso: 1 220 000 27

Marijampolės VVG informacija.