Kvietimas teikti paraiškas Nr. 10

Kvietimo forma (1)

Parama nežemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

FSA verslo pradžia 6.2 (1) (6)

Paraiška verslo pradžia 6.2 (1)

SVV-statuso-deklaracija-patvirtinta

Verslo planas verslo pradžia 6.2.

vienos-įmonės-deklaracija

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

FSA verslo plėtra 6.4._ (1)

paraiška-verslui-plėtoti (1)

SVV-statuso-deklaracija-patvirtinta

verslo-planas-verslui-plėtoti

vienos-įmonės-deklaracija

Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti

4 priedas Vienos_imones_deklaracija_0

FSA 2 priedas Verslo planas

FSA_1_priedas_Vietos_projekto_paraiskos_forma (1)

FSA_3_priedas_Jungtines_veiklos_sutarties_forma_0 (002)

FSA_priemone_Bendradarbiavimas_veiklos_sritis_Bendradarbiavimas_igyvendinant_vietos_lygio_populiarinimo_veikla_skirta_trumpoms (1) (1) (1)

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

1_priedas paraiska

2 priedas pavyzdine jungtines veiklos sutarties forma

Finansavimo sąlygų aprašas

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

2 preidas Verslo planas

FSA soc verslas (1) (1) (2)

jungtines_veiklos_sutartis_NVO_SOC._VERSLAS

PARAIŠKA NVO SOC.VERSLAS LEADER-19.2-SAVA-1 (1) (1) (2)

smulkiojo_ir_viduti_verslo_deklaracija_nauja

Socialinio_verslo_poveikio_matavimo_skaiiuoklė

vienos-imones-deklaracija-verslas

Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas

1-paraiškos-forma-kultūra

2-priedas-jungtinės-veiklos-sutarties-forma-2019-08-30

FSA-kulturos savitumas