Kvietimas teikti paraiškas Nr. 14 (2022 02 01 – 2022 03 15)

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 14

Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau – VPS)  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko verslui kaimo vietovėse pradėti”

Kvietimo forma 14

FSA verslo pradžia

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma docx

2 priedas „Verslo plano forma“.

3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“.

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“.