Kvietimas teikti paraiškas Nr.17

Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis “Parama ne žemė ūkio verslui plėtoti”, priemonės „Bendruomeniškimo skatinimas“ veiklos srities „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas“ .

 

Kvietimo forma 17

VPS priemonė “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis “Parama ne žemė ūkio verslui plėtoti”

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma docx

2 priedas „Verslo plano forma“.

3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“.

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“.

FSA verslo plėtra

VPS priemonė  “Bendruomeniškumo skatinimas” veiklos sritis „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas”

1 priedas Paraiškos forma

2 priedas Jungtines veiklos sutarties forma

FSA kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas