KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 1 (2018 02 01- 03 31) KVIETIMAS BAIGTAS

Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Bendruomeniškimo skatinimas“ veiklos sritis „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas“,„Jaunimo užimtumo gerinimas“,„Sporto ir sveikatingumo aktyvinimas“.

kvietimo-forma

Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas

Jaunimo užimtumo gerinimas

Sporto ir sveikatingumo aktyvinimas

 

Bendrieji dokumentai:

Įgyvendinimo taisyklės

Normatyviniai didžiausi įkainiai

Viešinimo taisyklės

Mokėjimo prašymo forma

Mokėjimo prašymo pildymo instrukcija

Ataskaitos forma

Ataskaitų suvestinės 1

Ataskaitų suvestinės 2