VPS priemonė „Bendruomeniškimo skatinimas“ veiklos sritis „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1