VPS priemonė „Bendruomeniškumo skatinimas“ veiklos sritis „Sporto ir sveikatingumo aktyvinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.3