VPS priemonės „Bendruomeniškimo skatinimas“ veiklos sritis „Jaunimo užimtumo gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2