KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 11 (2021 04 01- 2021 04 30)

Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės Bendradarbiavimas” veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  priemonės “Bendruomeniškumo skatinimas” veiklos sritis „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas” ir “Jaunimo užimtumo gerinimas”,  priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko verslui kaimo vietovėse pradėti” ir “Parama ne žemė ūkio verslui plėtoti”, priemonės “NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra”.

Kvietimo forma 11

VPS priemonė „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4

1_priedas_Vietos_projekto_paraiskos_forma (1)

2 priedas Verslo planas

3_priedas_Jungtines_veiklos_sutarties_forma_0 (002)

4 priedas Vienos_imones_deklaracija_ FSA_priemone_Bendradarbiavimas_veiklos_sritis_Bendradarbiavimas_igyvendinant_vietos_lygio_populiarinimo_veikla_skirta_trumpoms (1) (1) (1)

VPS priemonė „Bendruomeniškimo skatinimas“ veiklos sritis „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1

1 priedas Paraiškos forma

2 priedas Jungtines veiklos sutarties forma

FSA kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas

VPS priemonė „Bendruomeniškimo skatinimas“ veiklos sritis „Jaunimo užimtumo gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2

1 priedas Paraiškos forma

2 priedas Jungtines veiklos sutarties forma

FSA Jaunimo užimtumo gerinimas

VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2.

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma docx

2 priedas jungtines veiklos sutarties forma

FSA Infrastruktūra

VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma docx

2 priedas „Verslo plano forma“.

3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“.

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“.

FSA verslo pradžia

VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma docx

2 priedas „Verslo plano forma“.

3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“.

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“.

FSA verslo plėtra

VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-1

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma docx

2 priedas „Verslo plano forma“.

3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“.

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“.

5 priedas Jungtinė veiklos sutartis

6 priedas Socialinio_verslo_poveikio_matavimo_skaiiuoklė

FSA NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra