Kvietimas teikti vietos projektus Nr.3 (2018 06 04-2018 07 31) KVIETIMAS PASIBAIGĘS

Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemones „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, Bendradarbiavimas” veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko verslui kaimo vietovėse pradėti” ir “Parama ne žemė ūkio verslui plėtoti”.

 

kvietimo-forma-00000003

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

Mokėjimo prašymo forma

Mokėjimo prašymo pildymo instrukcija

Ataskaitos forma

Vertinimo ataskaitų suvestinė