Kvietimas teikti paraiškas Nr. 18 2023 10 16- 2023 11 16

Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis “Parama ne žemė ūkio verslui plėtoti”, priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-1.

Kvietimo forma 18

VPS priemonė “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis “Parama ne žemė ūkio verslui plėtoti”

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma docx

2 priedas „Verslo plano forma“.

3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“.

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“.

FSA verslo plėtra

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma docx

2 priedas „Verslo plano forma“.

3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“.

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“.

5 priedas Jungtinė veiklos sutartis

6 priedas Socialinio_verslo_poveikio_matavimo_skaiiuoklė

FSA NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra