Kvietimas teikti paraiškas Nr.19

Kveitimas teikti paraiškas Nr.19 2024 02 19 -2024 03 19

Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis “Parama ne žemė ūkio verslui plėtoti”.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 80 000,00 Eur iš EURI lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje www.marijampolesvvg.lt , taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Vytauto g. 17, Marijampolė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 02 19 10 val. iki 2024 03 19 15 val.

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma docx

2 priedas „Verslo plano forma“.

3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“.

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“.

FSA verslo plėtra

Kvietimo forma 19