2022 m. KVIETIMŲ GRAFIKAS

2022 metais numatytas vienas kvietimas nuo vasario 1 d. iki kovo 15 d.

  1. VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4
  2. VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2
  3. VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4
  4. VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-1
  5. VPS priemonės „Bendruomeniškimo skatinimas“ veiklos srities „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1