APIE AKTUALIUS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KLAUSIMUS – TIESIOGINĖJE VAIZDO KONFERENCIJOJE

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras (PLŽMMC) gruodžio 22 d. tiesiogiai transliavo vaizdo konferenciją tema „Viešųjų pirkimų aktualijos“. Mokymus nuotolinių būdu vedė VšĮ „Viešųjų pirkimų biuras“  viešųjų pirkimų ekspertė Zita Lukšienė.

Lektorės patirtis solidi: daugiau nei 9 metų darbo Viešųjų pirkimų tarnyboje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės rengiant teisės aktus, lydinčius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, vertinant perkančiųjų organizacijų parengtų viešųjų pirkimų dokumentų atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams.  Per savo darbo praktiką lektorė nuolat mokėt ir konsultavo perkančiąsias organizacijas visais viešųjų pirkimų klausimais, organizavo, vedė ir skaitė pranešimus seminaruose, konferencijose ir kituose mokymo renginiuose viešųjų pirkimų vykdytojams ir dalyviams.

Šiuo metu Z. Lukšienė užsiima privačia viešųjų pirkimų praktika, veda seminarus viešųjų pirkimų klausimais.

Tiesioginės transliacijos metu lektorė kalbėjo apie viešųjų pirkimų teisinį reglamentavimą, apžvelgė Viešųjų pirkimų įstatymo projektą, nepatikimų tiekėjų sąrašus ir kaip jie tvarkomi. Z. Lukšienė pranešime pateikė kriterijus, pagal kuriuos šifruojamos tiekėjo pateiktos kainos, apibendrino vokų atplėšimo procedūrą.

Antrojoje dalyje atsakė į vietos veiklos grupėms (VVG) aktualius klausimus, atsiųstus prieš transliaciją ir užduotus jos metu. Vaizdo konferencijos dalyvius domino įvairios detalės, susijusios su Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) darbo specifika. VVG nariai domėjosi, ar galima pirkti paslaugą ar prekę iš organizacijos, kurios nariu yra patys, kaip išrinkti konkurso nugalėtoją, jei pasiūlyta kaina yra tokia pati, kokiais atvejais galima nesudaryti sutarties per CPO ir koks tolesnis pirkimo likimas, kuo skiriasi mažos vertės pirkimas nuo supaprastinto ir dar visa virtinė klausimų apie CVP IS.

Daugiau informacijos: http://www.leaderlietuva.lt/news/566/81/Apie-aktualius-viesuju-pirkimu-klausimus-tiesiogineje-vaizdo-konferencijoje.html