Dėl projektų įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo

Informuojame, kad kvietimo Nr.8 pateiktiems projektams pagal priemonės „Socialinės atskirties mažinimas“ įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas iki  36 mėnesių.