Dėl projektų įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo

Informuojame, kad kvietimo Nr.3 pateiktiems projektams pagal veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti” ir „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti” įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas iki  36 mėnesių.