KONFERENCIJA LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 M. PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER PROGRAMA“ ĮGYVENDINIMO AKTUALIJOS

2017 m. spalio 24 d. Marijampolės  vietos veiklos grupės pirmininkė Lina Mineikienė ir viešųjų ryšių specialistas Saulius Stanynas dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos organizuotoje konferencijoje „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ įgyvendinimo aktualijos“. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos vietos veiklos grupių, Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos atstovai.

Konferencijos dalyvius sveikino Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Erikas Bėrontas ir žemės ūkio ministro patarėjas Dalius Žilinskas.

Konferencijoje pranešimą „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ pateikė Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė. Vedėja apžvelgė VPS dabartinę situaciją, dažniausiai pastebimas klaidas ir pateikė atsakymus į VVG klausimus.

Pranešimą „Dirbtinės sąlygos ir kiti galimi pažeidimai įgyvendinant vietos projektus“ pristatė Nacionalinės mokėjimo agentūros Teisės departamento Pažeidimų prevencijos, administravimo ir rizikų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Ilgevičius. Jis paaiškino kas yra pažeidimas, pristatė dažniausiai pasitaikančius pažeidimus, sankcijų rūšis, galimai neteisėtas sąlygas gauti paramą, įtariamų nusikalstamos veikos sampratą, požymius.

Nacionalinės mokėjimo agentūros Bendrųjų reikalų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Lina Kandyba pateikė pranešimą tema „Pirkimų vykdymas, išankstinis pirkimų vertinimas“. Pranešėja pateikė informacijos apie viešųjų pirkimų reglamentavimą: perkančiosios organizacijos prekes, paslaugas ir darbus turi įsigyti vadovaudamiesi LR viešųjų pirkimų įstatymu, o jei nėra perkančioji organizacija – LR Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta pirkimų vykdymo tvarka, akcentavo esminius mažos vertės pirkimų vykdymo pakeitimus bei apžvelgė viešųjų pirkimų tinkamumo vertinimą.

Konferencijos dalyviai vieningai sutarė, kad tokie susitikimai yra naudingi visiems su LEADER programa susijusiems dalyviams ir juos reikia organizuoti nuolat, nes tik diskutuojant galima sutarti ir priimti naudingus sprendimus.