Kvietimas Nr. 18 2023-10-16 2023-11-16

Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis “Parama ne žemė ūkio verslui plėtoti”, priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-1.

 

Kvietimo forma 18