Kvietimas teikti paraiškas Nr. 1

Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2023- 2029 metų strategija“ (toliau – VPS)  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis “Parama ne žemė ūkio verslui pradėti” .

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 130 000,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 65 000,00 Eur.

Kvietimo forma

Paraiskos-forma

Verslo plano forma RRv30

Vienos įmonės deklaracijos forma