KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.5

Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) II prioriteto „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ .

1_priedas paraiska

2 priedas pavyzdine jungtines veiklos sutarties forma

Kvietimas Nr.5

Finansavimo sąlygų aprašas

Bendrieji dokumentai:

Įgyvendinimo taisyklės

Normatyviniai didžiausi įkainiai

Viešinimo taisyklės

Mokėjimo prašymo forma

Mokėjimo prašymo pildymo instrukcija

Ataskaitos forma