Kvietimas teikti vietos projektus Nr.6 (2019 06 03- 2019 07 31) Kvietimas baigtas

Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemones „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, Bendradarbiavimas” veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko verslui kaimo vietovėse pradėti” ir “Parama ne žemė ūkio verslui plėtoti”.

Kvietimo forma Nr. 6

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

FSA soc verslas (1) (1) (2) (1)

PARAIŠKA NVO SOC.VERSLAS LEADER-19.2-SAVA-1 (1) (1) (2)

2 priedas Verslo planas

jungtines_veiklos_sutartis_NVO_SOC._VERSLAS

smulkiojo_ir_viduti_verslo_deklaracija_nauja

Socialinio_verslo_poveikio_matavimo_skaičiuoklė

vienos-imones-deklaracija-verslas

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

FSA verslo pradžia 6.2 (1) (6)

Paraiška verslo pradžia 6.2 (1)

Verslo planas verslo pradžia 6.2.

SVV-statuso-deklaracija-patvirtinta

vienos-įmonės-deklaracija

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

FSA verslo plėtra 6.4._ (1)

paraiška-verslui-plėtoti (1)

verslo-planas-verslui-plėtoti

SVV-statuso-deklaracija-patvirtinta

vienos-įmonės-deklaracija

Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinės bei vietos rinkoms plėtoti

FSA_priemone_Bendradarbiavimas_veiklos_sritis_Bendradarbiavimas_igyvendinant_vietos_lygio_populiarinimo_veikla_skirta_trumpoms (1) (1) (1)

FSA_1_priedas_Vietos_projekto_paraiskos_forma (1)

FSA 2 priedas Verslo planas

FSA_3_priedas_Jungtines_veiklos_sutarties_forma_0 (002)

4 priedas Vienos_imones_deklaracija_0