MARIJAMPOLĖS VVG RENGIA NAUJĄ 2023-2027M. STRATEGIJĄ

Marijampolės VVG rengia naują 2023-2027m. vietos plėtros strategiją. Problemų analizei, poreikių , pasiūlymų ir pastabų teikimui, vyko diskusijos – susitikimai seniūnijų centruose  Liudvinave, Marijampolėje, Šunskuose , Gudeliuose, Igliaukoje.  Dalyvavo bendruomenių atstovai, verslininkai, ūkininkai, mokyklos, bibliotekų atstovai, seniūnai. Konsultantas Žilvinas Gelgota supažindino su būsimos strategijos kryptimis, galimybėmis, analizavome silpnybes, stiprybes.  Pagal užsiregistravusių susitikimuose dalyvių skaičių, matosi žmonių susidomėjimas savo krašto, kaimo ateitimi. Išsakytos mintys, pasiūlymai, neapsieita be kritikos, nepasitenkinimo, bet tai tik įrodo, kad žmonėms ne tas pat kaip jie , jų vaikai, o gal ir anūkai gyvens ir kurs ateities kaimą.

Penkių susitikimų seniūnijose diskusiją baigėme susitikimu su vietos valdžia. Išgirdome savivaldybės vicemero, socialinių reikalų skyriaus vedėjos nuomonę, pasiūlymus . Numatėme ir pabandėme suderinti infrastruktūros, turizmo gerinimo, socialinių poreikių ir viešųjų paslaugų  prieinamumo didinimą kaimo vietovėse.

VPS kūrimo etape , išgirdome žmonių lūkesčius, norus, todėl jau dabar bus galima skelbti gimusią VPS projekto versiją susipažinimui, svarstymui, analizavimui. Juk esame savo krašto kūrėjai ir šeimininkai.

Marijampolės VVG informacija