„Mediniai stebūklai“ – ne tik įspūdinga drama, bet ir bendruomeniškumo stebuklas

Režisierė V. Gvazdaitienė džiaugiasi, kad „Mediniai stebuklai“ išjudino giliausius bendruomenės žmonių sielų klodus.
Projektas – spektaklis

Praėjęs savaitgalis kaip niekad buvo įsimintinas tiems Marijampolės savivaldybės Liudvinavo miestelio bendruomenės nariams, kurie vaidina Liudvinave dirbančios režisierės Vitos Gvazdaitienės rugpjūtį pastatytame spektaklyje Kazio Borutos dramoje „Mediniai stebuklai“. Mat ir šeštadienį, ir sekmadienį miestelio bendruomenės artistai praleido scenoje. Šeštadienį „Medinius stebuklus“ jie suvaidino „Sūduvos“ bendruomenės nariams ir kitiems Valavičių gyventojams, o sekmadienį – sasnaviškiams. Ir Valavičiuose, ir Sasnavoje Liudvinavo artistų laukė pilnos salės žiūrovų ir nuoširdūs aplodismentai.

index

Spektakliu ypač domėjosi vietos bendruomenininkai. Mat kaip sako Marijampolės vietos veiklos grupės (VVG) koordinatorius Saulius Stanynas, „Mediniai stebuklai“ yra ne tik įdomus miestelio dramos mėgėjų pastatymas, bet ir išskirtinis, vadinamasis minkštasis projektas Marijampolės VVG įgyvendinamai Marijampolės savivaldybės kaimo plėtros strategijai realizuoti. Dar vienas įdomus dalykas – šiame spektaklyje vaidina daugiau kaip dvi dešimtys Liudvinavo miestelio gyventojų, tarp jų ir bendruomenės pirmininkas Žydrūnas Čekauskas su dukrele Evita, kuri suvaidino piemenaitę. Žydrūnas dramoje įkūnijo net tris veikėjus: jaunikį, velnią ir kunigą ir, kaip sako jį lipti į sceną prikalbinusi režisierė V. Gvazdaitienė, ir ją, ir žiūrovus maloniai nustebino savo artistiniais gebėjimais. Be to, režisierė atkreipė dėmesį, kad apskritai „Mediniai stebuklai“ yra ne eilinis spektaklis, o kūrinys, prie kurio prisilietus pasiekiamos giliausios žmogaus sielos kertelės.

Liudvinavo artistai „Medinius stebuklus“ jau suvaidino penkiose scenose.
Ir susibičiuliavo, ir praturtėjo

Treti metai Liudvinavo miestelio bendruomenei vadovaujantis Žydrūnas Čekauskas, pakalbintas „Suvalkiečio“, pasakojo, kad idėja imtis K. Borutos dramos „Mediniai stebuklai“ pastatymo gimė neatsitiktinai. Liudvinavo dramos entuziastai prieš dvejus metus suvaidino kitą savo kraštiečio K. Borutos pjesę – „Baltaragio malūnas“, kurios pastatymo žiūrėti buvo susirinkęs, galima sakyti, visas miestelis. „Pasitarę su režisiere kraštiečiui Kaziui Borutai pagerbti nutarėme pastatyti dar vieną jo kūrinį, – pasakoja bendruomenės pirmininkas. – Jau suvaidinome penkis spektaklius – Tautkaičiuose, Igliaukoje, Liudvinave, Valavičiuose bei Sasnavoje, ir visi jie sulaukė didelio susidomėjimo.“

Ž. Čekauskas sako nesigailintis
išbandęs aktoriaus mėgėjo
duoną ir iš arti pamatęs scenos
užkulisius.

Ž. Čekauskas neslepia, kad spektaklio pastatymas labai suartino ir sulipdė į dramos trupę susivienijusius miestelio žmones. „Bendras darbas yra bet kurios bendruomenės gyvavimo ir išlikimo garantas“, – teigia Žydrūnas ir pasakoja, kad bendruomenės nariai ir miestelio gyventojai repetuodami bei vaidindami dar geriau vienas kitą pažino ir susibičiuliavo.

Kitas dalykas – kad „Mediniai stebuklai“ buvo statomi, įgyvendinant vietos plėtros projektą. Tai bendruomenei atvėrė galimybę gauti konkrečią fi nansinę paramą įvairiems su pasirengimu premjerai susijusiems reikalams fi nansuoti Bendruomenė įsigijo scenos įrangą (garso kolonėles, mikrofonus su stovais, garso valdymo pultą, CD-MP3 grotuvą, prožektorius, šviesų valdymo pultą). Be to, iš projektui fi nansuoti skirtų lėšų buvo įsigyta scenos kostiumų, užsakytos ir pastatytos dekoracijos, spektakliui pristatyti išleisti ir išplatinti lankstinukai su trumpu spektaklio aprašymu ir aktorių pavardėmis.

„Mūsų bendruomenė nėra uždara, – sako Ž. Čekauskas. – Mes glaudžiai bendradarbiaujame su kultūros centru, su seniūnija. Todėl įgyvendinant šį projektą įsigyta įranga bus naudojama įvairių bendrų renginių metu – įvairiose šventėse, koncertuose, miestelio dienose ir taip toliau.“

Miestelio pliažas – bendruomenės nuopelnas

Šiais metais Liudvinavo miestelio bendruomenė, rūpindamasi viso miestelio gyventojų interesais, taip pat siekdama didinti Liudvinavo patrauklumą, gražinti miestelio aplinką, įgyvendino dar vieną daug Liudvinavo žmonių nudžiuginusį vietos plėtros projektą – „Viešosios infrastruktūros gerinimas Liudvinavo miestelyje“. Jį realizuojant Liudvinave, šalia Šešupės, miestelio gyventojų mėgstamoje maudynių vietoje buvo įrengta poilsiavietė, taip pat sutvarkytas privažiavimas iki jos. Taip Liudvinave atsirado tikras pliažas su persirengimo kabina, suoliukais, pavėsine ir laužaviete. Be to, kad poilsiautojai neterštų Šešupės ir aplinkos, buvo pastatytos ir šiukšlių dėžės. Realizuojant šį projektą taip pat buvo įrengtas pėsčiųjų takas, kuris sujungė Vytauto gatvę ir miestelio parką. Projektui įgyvendinti skirta parama bendruomenei, be to, leido pasirūpinti link parko vedančiais laiptais ir juos sujungti su pėsčiųjų taku.

Dalyvauja ir projektuose, ir kaimynų renginiuose

Ž. Čekauskas pasakoja, kad rengdamiesi projektinei veiklai miestelio bendruomenės nariai dalyvavo Marijampolės VVG rengtuose mokymuose. Jų nauda buvo didžiulė, nes bendruomenės žmonės išmoko patys parengti projektų paraiškas, administruoti projektus, organizuoti viešuosius pirkimus ir t. t. Todėl ateityje, 2014–2020 metų ES fi nansinės paramos laikotarpiu, bendruomenė planuoja imtis ir kitokių, pavyzdžiui, verslumo skatinimo projektų.

Liudvinaviečiai mielai dalyvauja ir mažesniuose projektuose. Pavyzdžiui, didelio susidomėjimo sulaukė konkursas, kurio metu buvo renkama sena buitinė ir kompiuterinė technika. Jame miestelio bendruomenė tapo konkurso prizininke.

Liudvinavo bendruomenės žmonės aktyviai dalyvauja ir įvairiuose kaimyninėse bendruomenėse, taip pat seniūnijoje vykstančiuose renginiuose, talkose.

 

Birutė MONTVILIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO ir Redos BRAZYTĖS nuotraukos