Parengiamoji parama

MARIJAMPOLĖS VVG  KAIMO  PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMAS

Marijampolės vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Marijampolės VVG  kaimo  plėtros strategijos rengimas“ Nr. 42PP-KM-22-1-03979-PR001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER programa“  veiklos sritį „Parengiamoji parama“.    MARIJAMPOLĖS VVG KAIMO PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMAS