Patvirtinta Marijampolės Vietos veiklos grupės rengta 2023-2029 metų Vietos plėtros strategija

2023 m. spalio 10d. Marijampolės Vietos veiklos grupės parengta 2023-2029 m. vietos plėtros strategija buvo patvirtinta Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komiteto posėdyje, o 2023 m. spalio 30 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos informavo, kad „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2024-2029 metų strategijai“ Nr. 20VS-PV-23-1-01770-PR001 įgyvendinti (įskaitant administravimą) skiriama 1 576 956,00 Eur dydžio parama, iš jų vietos projektams įgyvendinti skiriama iki 1 261 565,00Eur.
Vietos plėtros strategijos tema – infrastruktūros ir paslaugų plėtra skatinant turizmą Marijampolės VVG teritorijoje.
Pagal vietos plėtros poreikius suplanuotos šios priemonės:
1. „Bendruomeniškumo skatinimas“ (251 564,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 10 vnt.);
2. „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ (650 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 10 vnt.);
3. „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (100 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 2 vnt.);
4. „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (260 00,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 4 vnt.);