Projektas „Turizmas žmonėms ir apie žmones“

Marijampolės vietos veiklos grupė įgyvendina teritorinio bendradarbiavimo projektąTurizmas žmonėms ir apie žmones“,  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.

Informacija apie projektą