SEMINARAS „LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 M. PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER“ ĮGYVENDINIMO AKTUALIJOS IR POKYČIAI“

2017 m. spalio 17 d. Marijampolės vietos veiklos grupės pirmininkė Lina Mineikienė, viešųjų ryšių specialistas Saulius Stanynas dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare tema „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai“ Šakiuose.

Seminare dalyvavo Marijampolės regiono vietos veiklos grupių, Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai.

Seminare tris pranešimus pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė.

Pirmojo pranešimo metu patarėja kalbėjo apie vietos plėtros strategijų administravimo modelį, kuris įsigaliojo nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. ir bus taikomas vietos projektams pateiktiems pagal naujus kvietimus teikti vietos projektus, kurie bus skelbiami nuo rugsėjo mėnesio, aptarė vietos projektų įgyvendinimo ir stebėsenos klausimus, akcentavo, kad pareiškėjams reikės teikti tik vieną paraišką.

Antro pranešimo metu, Ilona Javičienė pasisakė socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ tema. Pranešimo metu buvo pateiktas socialinio verslo gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės projektas ir pristatyta socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė ir metodika. Pranešėja pateikė informaciją apie tai, kas galėtų būti socialinio verslo vietos projektų vykdytojais, pristatė socialinio verslo modelių pavyzdžius, socialiniam verslui taikomus kriterijus.

Pristatydama trečiojo pranešimo temą „Nereikšmingos (de minimis) pagalbos nustatymas Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ vietos projektams“, pranešėja paaiškino koks yra de minimis pagalbos reglamentavimas, kaip jį reikia taikyti, akcentavo, kad de minimis taikoma įmonėms visuose sektoriuose, išskyrus: žuvininkystės ir akvakultūros, vykdančioms pirminės žemės ūkio produktų veiklą, vykdančioms veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuose.

Seminaro pabaigoje Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vyriausioji specialistė Edita Pociūtė pristatė ekonominio gyvybingumo kriterijus, skaičiavimo metodiką ir kita.