Sumanieji kaimai

Sumanus (SMART) kaimas – tai socialinė ekonominė sistema, kurios vystymusi
suinteresuotos bendruomenės, siekdamos padidinti savo atsparumą ir gyvenimo kokybę (pažanga
turi būti išmatuojama), remiasi vietos stipriosiomis pusėmis ir galimybėmis, priima ir įgyvendina
inovatyvius, į sisteminį pokytį orientuotus, sprendimus, užtikrina kuo platesnį dalyvavimą (nieko
nepaliekant nuošalyje) ir bendradarbiavimą, kasdieninėje savo veikloje naudodamos skaitmenines
ir kitas technologijas; pažodžiui išvertus žodį „smart“ galima įvardinti šio žodžio sudedamąsias dalis:
S – sumanus, M – modernus, A – aktualus, R – reikšmingas, T – technologiškas.

ataskaita_sumanūs kaimai_ taisyta_2021 12 21

SK tyrimo pristatymas_VVG_2022 01 13_galutinis

LKT kvietimai 2022 m.