SUSITIKIMAS NACIONALINĖJE MOKĖJIMO AGENTŪROJE PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

2017 m. balandžio 11 d. Marijampolės vietos veiklos grupės pirmininkė Lina Mineikienė ir koordinatorius Saulius Stanynas dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos rengtame susitikime su vietos veiklos grupių atstovais – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonė „LEADER“: Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas.  

Susitikime buvo aptarti vietos plėtros strategijų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“, įgyvendinimo klausimai, vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimas ir tvirtinimas, vietos projektų vertinimas: vertinimo proceso apžvalga, ką svarbu žinoti, atliekant vietos paraiškų vertinimą, klausimai, susiję su mokėjimo prašymų teikimu ir pildymu, dažniausiai pasitaikančios klaidos, vykdant viešuosius pirkimus ir kitos aktualijos, susijusios su viešųjų pirkimų vykdymu. Susitikimo dalyviai diskutavo, kėlė rūpimus klausimus, susijusius su kai kurių taisyklių nuostatų taikymo – vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo rengimo, vietos projektų paraiškų vertinimo kriterijų, prisidėjimo savanoriškais darbais sampratos ir tinkamumo ir kt.