Kvietimas teikti paraiškas Nr. 20

Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau – VPS)  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis “Parama ne žemė ūkio verslui pradėti” .

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 29 000,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 29 000,00 Eur.

Kvietimo forma 20

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“

2 priedas „Verslo plano forma“.

3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“.

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“.

FSA verslo pradžia