Viešinimo renginys

Viešinimo renginys KVIETIMO NR.16 PAGAL  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko verslui kaimo vietovėse plėtoti”

vyks 2022 12 2017 val. adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.