Viešinimo renginys

Viešinimo renginys KVIETIMO NR.17 PAGAL  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko verslui kaimo vietovėse plėtoti”

vyks 2023 04 03 17 val. adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.