Viešinimo renginys

Viešinimo renginys KVIETIMO NR.7 PAGAL I prioriteto „Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovėse“  priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  vyks 2019 10 22 17 val. adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.