Viešinimo renginys

Viešinimo renginys

Viešinimo renginys KVIETIMO NR.11PAGAL priemonės „Bendradarbiavimas” veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  priemonės “Bendruomeniškumo skatinimas” veiklos sritis „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas” ir “Jaunimo užimtumo gerinimas”,  priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko verslui kaimo vietovėse pradėti” ir “Parama ne žemė ūkio verslui plėtoti”, priemonės “NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra” vyks 2021 04 02 13 val. adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.