Baigtas įgyvendinti projektas „Pirminės žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir rinkodaros plėtra Marijampolės regiono kaimo vietovių VVG ir vietos veiklos grupės “Biebžos fondas“ teritorijose“), Nr. 44TT-KM-18-4-04896-PR001

viesinimo straipsnis Suvalkietis

 

 

 

 

 

Baigtas įgyvendinti projektas „Pirminės žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir rinkodaros plėtra Marijampolės regiono kaimo vietovių VVG ir vietos veiklos grupės “Biebžos fondas“ teritorijose“), Nr. 44TT-KM-18-4-04896-PR001

 

Kalvarijos vietos veiklos grupė kartu su partneriais – Marijampolės VVG, Vilkaviškio krašto VVG, Šakių krašto VVG, Sūduvos VVG ir Vietos veiklos grupe Biebžos fondas (Lenkija) baigė įgyvendinti tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Pirminės žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir rinkodaros plėtra Marijampolės regiono kaimo vietovių VVG ir vietos veiklos grupės „Biebžos fondas“ teritorijose“ (sutarties Nr. 44TT-KM-18-4-04896-PR001). Projektas buvo įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, jam skirta iki 94 930,00 Eur suma (iki 80 690,50 Eur EŽŪFKP lėšos, iki 14 239,50 Eur LR valstybės biudžeto lėšos).

Projekto tikslas – skatinti pirminės žemės ūkio produkcijos perdirbimą ir rinkodarą Marijampolės regiono kaimo vietovių VVG teritorijose ir vietos veiklos grupės “Biebžos fondas“ teritorijoje.

Projekto pradžioje vyko bendrų Lietuvos-Lenkijos patiekalų identifikavimas ir gamybos stovykla. Šios veiklos metu buvo identifikuoti bendri abiejų projekto šalių patiekalai, parengtos jų nuotraukos ir gamybos proceso aprašymai, skirti leidiniu lietuvių-lenkų kalbomis.

Vėliau vyko patiekalų gamybos ir pateikimo mokymai, kurių dalyviai susipažino, kaip tradicinius patiekalus pateikti „kitaip”, kaip tikslingiau ir efektyviau maisto gamyboje panaudoti vietinius produktus.

Įgyvendinant projektą buvo dalyvauta Litexpo Baltijos maisto ir gėrimų parodoje bei Liublino Europos skonių festivalyje. Parodose dalyvavę abiejų šalių įmonės, ūkininkai, gyventojai pristatė ir pareklamavo savo produkciją, turėjo galimybę surasti partnerius, klientus, užmegzti naudingus įvairius naudingus kontaktus. Galimybė parodų metu dalyvauti seminaruose, virtuvės šefų pristatymuose leido dalyviams praplėsti ir patobulinti savo žinias. Parodų dalyviams (prekybininkams ir gamintojams) iš projekto lėšų buvo nupirkti stilizuoti kostiumai bei tautiniai kostiumai, reprezentuojantys Suvalkijos regioną.

Bendrų Lietuvos-Lenkijos patiekalų identifikavimo ir gamybos stovyklos metu parengti receptai ir nuotraukos buvo išleisti atskiru leidiniu lietuvių-lenkų kalbomis. Leidinys buvo pristatytas Litexpo Baltijos maisto ir gėrimų parodoje. Projektui pasibaigus leidinys padės reprezentuoti šalis įvairių renginių, parodų, mugių metu, pristatant šalių bendrą kulinarinį paveldą.