Turizmas žmonėms ir apie žmones

 

Marijampolės vietos veiklos grupė įgyvendino teritorinio bendradarbiavimo projektąTurizmas žmonėms ir apie žmones“,  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ:

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugsėjo 03 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. sausio 30 d.

Finansavimas:

Paramos suma – 100 000,00 Eur.

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos – 85 000,00 Eur;

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 15 000,00 Eur.

Projekto vertė – 105264,00 Eur.

Projekto partneriai:

Marijampolės miesto vietos veiklos grupė

Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“

 

PROJEKTO VEIKLOS:

  1. Situacijos analizių ir plėtros prioritetų nustatymo turizmo ir ekonomikos skatinimo srityje strategijų parengimas (Marijampolės miesto kartu su kaimiškomis teritorijomis ir Pagėgių kaimiškųjų teritorijų);
  2. Mokymų ciklas projekto dalyviams lėtojo turizmo tema (12 mokymų po 8 val. po 18 dalyvių);
  3. Kūrybinių darbo stovyklų lėtojo turizmo atstovams organizavimas (2 kūrybines stovyklas, kiekvienos trukmė 5 dienos, po 18 dalyvių);
  4. Marijampolės ir Pagėgių rajonų elektroninis lėtojo turizmo interaktyvaus žemėlapio sukūrimas.

Projektas skirtas kaimo gyventojų ir organizacijų verslumui, vietos ekonomikai ir turizmo plėtrai skatinti, didinti ne žemės ūkio veiklų įvairovę kaimo vietovėse.

Projektu buvo sprendžiamos kaimo gyventojų užimtumo, verslumo trūkumo, turizmo patrauklumo skatinimo kaime problemos.

Projekto metu buvo suorganizuotas mokymų ciklas lėtojo turizmo atstovams. Manoma, kad įgyvendinus projektą atsirado galimybė naujų darbo vietų kūrimui kadangi seniūnijoje atsirado naujas lėtojo turizmo paslaugų paketas, kuris iki šiol nėra plačiai žinomas Lietuvoje. Dėl šios priežasties padidėjus turistų srautams rajone bus kuriamos naujos darbo vietas ne tik lėtojo turizmo atstovams, bet ir kitiems paslaugų teikėjams.

Pasiekti projekto rezultatai: