Viešinimo renginys

Viešinimo renginys KVIETIMO NR.14 PAGAL   priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko verslui kaimo vietovėse pradėti” “

vyks 2022 02 04 17 val. adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.