Viešinimo renginys

Viešinimo renginys KVIETIMO NR.9 PAGAL

priemonės Bendradarbiavimas” veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko verslui kaimo vietovėse pradėti” ir “Parama ne žemė ūkio verslui plėtoti”, priemonė “Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas”  vyks 2020 06 03  17 val. adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.