Viešinimo renginys

Viešinimo renginys KVIETIMO NR.10 PAGAL priemonės Bendradarbiavimas” veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko verslui kaimo vietovėse pradėti” ir “Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti”, priemonė “Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas”, priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, priemonės NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“

vyks 2020 09 21 17 val. adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.