ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS SEMINARAS IR VVG TINKLO VALDYBOS SUSIRINKIMAS

Spalio 25 d. Marijampolės vietos veiklos grupės pirmininkė Lina Mineikienė ir koordinatorius Saulius Stanynasdalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare Vietos projektų administravimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonę “LEADER” Šiaulių verslo inkubatoriaus konferencijų salėje.
Seminarą vedė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Sigutė Mečkovskienė. Ji pristatė vietos projektų administravimo taisykles bei jų taikymą. Naujajame 20014-2020 m. laikotarpyje Vietos projektų paraiškų teikimas vyks dviem etapais. Pirmame etape bus renkamos pirminės vietos projektų paraiškos, kuriose bus aprašoma projekto idėja ir pateiktas finansinis planas. Įvertintos pirmame etape paraiškos teigiamai pareiškėjai bus kviečiami teikti galutines vietos projekto paraiškas su pridedamais reikiamais dokumentais.

Po seminaro buvo surengtas VVG tinklo valdybos susirinkimas, kuriame buvo pakviestos dalyvauti visos vietos veiklos grupės.

VVG tinklo pirmininkė Violeta Jankauskienė aiškinosi, tarėsi ir suformulavo VVG tinklo nuomonę dėl pačių aktualiausių klausimų: dėl PVM  tinkamumo, dėl pagal VPS priemones numatomų įgyvendinti mokymo vietos projektų intensyvumo, viešų ir privačių interesų derinimo, naujų darbo vietų sukūrimo ir išlaikymo vertinimo metodikos.

Šie klausimai 2016 m. lapkričio 2 d. numatyti aptarti su Žemės ūkio ministerijos specialistais.