VVG nariai

MARIJAMPOLĖS VVG NARIŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr. VVG nario pavadinimas Atstovaujantis asmuo Atstovaujamas sektorius Atstovaujama seniūnija
1. Balsupių kaimo bendruomenė Emilija Plečkaitienė NVO Marijampolės seniūnija
2. Baraginės kaimo bendruomenė Irena Maziliauskienė NVO Marijampolės seniūnija
3. Bendruomenė „Matutiečiai“ Tadas Prajara NVO Igliaukos seniūnija
4. Buktos kaimo bendruomenė Tomas Vaznys NVO Liudvinavo seniūnija
5. Daugirdų kaimo bendruomenė Jūratė Motūzienė NVO Gudelių seniūnija
6. Daukšių kaimo bendruomenė Vida Valinčienė NVO Igliaukos seniūnija
7. Gegužraibės kaimo bendruomenė. Audronė Šlyterienė NVO Šunskų seniūnija
8. Gyviškių kaimo bendruomenė Juozas Botyrius NVO Liudvinavo seniūnija
9. Gudelių miestelio bendromenė Artūras Brusokas NVO Gudelių seniūnija
10. Igliškėlių kaimo bendruomenė Aušra Žideckienė NVO Marijampolės seniūnija
11. Kaimo bendruomenė „Baltaragis” Almantas Matusevičius NVO Liudvinavo seniūnija
12. Liucinavo kaimo bendruomenė Kęstutis Miglinas NVO Liudvinavo seniūnija
13. Liudvinavo bendruomenė Žydrūnas Čekauskas NVO Liudvinavo seniūnija
14. Meškučių kaimo bendruomenė Artūras Petraška NVO Marijampolės seniūnija
15. Mokolų kaimo bendruomenė Kęstutis Kubertavičius NVO Šunskų seniūnija
16. Narto kaimo bendruomenė Jūratė Asijevičienė NVO Liudvinavo seniūnija
17. Naujienos kaimo bendruomenė Irena Kazlauskienė NVO Liudvinavo seniūnija
18. Netičkampio kaimo bendruomenė Raimondas Žibūda NVO Liudvinavo seniūnija
19. Patašinės kaimo bendruomenė. Rasa Alaburdienė NVO Marijampolės seniūnija
20. Skaisčiūnų kaimo bendruomenė Vaida Giraitytė NVO Marijampolės seniūnija
21. Sūduvos kaimo bendruomenė Daiva Krampienė NVO Marijampolės seniūnija
22. Svetlicos kaimo bendruomenė. Ilona Berteškienė NVO Marijampolės seniūnija
23. Šunskų kaimo bendruomenė Lina Koleinikovienė NVO Šunskų seniūnija
24. Šventragio kaimo bendruomenė Greta Karpavičienė NVO Igliaukos seniūnija
25. Triobiškių kaimo bendruomenė Metas Ražinskas NVO Marijampolės seniūnija
26. Tursučių kaimo bendruomenė Ineta Valuckienė NVO Šunskų seniūnija
27. Užgirių kaimo bendruomenė Odeta Šteinienė NVO Liudvinavo seniūnija
28. Valavičių kaimo bendruomenė Lina Tamošaitienė NVO Marijampolės seniūnija
29. Varnupių kaimo bendruomenė Rugilė Švirinaitė NVO Igliaukos seniūnija
30. Želsvos kaimo bendruomenė Irena Lunskienė NVO Liudvinavo seniūnija
31. Ūkininkų sąjunga Raimundas Akstinavičius Verslo sektorius
32. UAB „Arvi” Andrius Jasinskis Verslo sektorius
33. Jaunųjų verslininkų sąjunga Žydrūnas Naumavičius Verslo sektorius
34. UAB „Ipukis“ Povilas Vosylius Verslo sektorius
35. Marijampolės savivaldybė Irena Lunskienė Vietos valdžios sektorius
36. Marijampolės savivaldybės žemės ūkio skyrius Jonas Kazakevičius Vietos valdžios sektorius
37. Želsvos pagrindinė mokykla Lina Kvedaravičienė

Vietos valdžios sektorius