Monthly Archive: kovo 2021

Viešinimo renginys

Viešinimo renginys Viešinimo renginys KVIETIMO NR.11PAGAL priemonės „Bendradarbiavimas” veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  priemonės “Bendruomeniškumo skatinimas” veiklos sritis „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas” ir...

Kvietimas teikti paraiškas Nr.11

Kvietimas teikti paraiškas Nr.11 Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau – VPS)...