Viešinimo renginai

Informuojame, apie vyksiančius viešinimo renginius „Kvietimo teikti projektus Nr. 1 pristatymas”

Renginių vieta:

  1. vasario 06 d. 10- 12 val. Marijampolės VVG buveinėje.
  2. vasario 06 d. 13- 15 val. Marijampolės VVG buveinėje.
  3. vasario 07 d. 10- 12 val. Liudvinavo seniūnijos salėje.
  4. vasario 07 d. 13- 15 val. Šunskų seniūnijos salėje.
  5. vasario 09 d. 10- 12 val. Gudelių seniūnijos bibliotekoje.
  6. vasario 09 d. 13- 15 val. Igliaukos kultūros namų salėje.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.