Category: Renginiai

Viešinimo renginys

INFORMACINIS RENGINYS KVIETIMO NR.5 PAGAL II prioriteto „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“  priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2. AKTUALIJOS  vyks 2019 04...

Viešinimo renginys

Informuojame, apie vyksiantį viešinimo renginį „Projekto rengimo pagal VPS priemonę „Bendruomeniškumo skatinimas” aktualijos” Renginių vieta: vasario 26 d. 17- 19 val. Marijampolės VVG buveinėje.

Valdybos posėdis

2018 01 26  16 val. šaukiamas valdybos posėdis. Posėdis vyks Marijampolės VVG administracijos patalpose Lietuvininkų g. 18, Marijampolė. Darbotvarkė: Finansavimo sąlygų aprašo  VPS priemonės „Bendruomeniškumo skatinimas“ veiklos srities „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1...

KONFERENCIJA LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 M. PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER PROGRAMA“ ĮGYVENDINIMO AKTUALIJOS

2017 m. spalio 24 d. Marijampolės  vietos veiklos grupės pirmininkė Lina Mineikienė ir viešųjų ryšių specialistas Saulius Stanynas dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos organizuotoje konferencijoje „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER...

SEMINARAS „SOCIALINIO VERSLO VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 M. PROGRAMOS PRIEMONĘ „LEADER“ IR „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA“

2017 m. birželio 15 d.Marijampolės vietos veiklos grupės pirmininkė Lina Mineikienė ir koordinatorius Saulius Stanynas dalyvavo Alytuje vykusiame ŽŪM renginyje „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ ir „Vietos plėtros strategijų...