Valdybos posėdis

Gerb, valdybos nariai, kovo 6 d. 14 val. šaukiamas valdybos posėdis. Posėdis vyks Marijampolės VVG administracijos patalpose Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.
Darbotvarkė:
  1. Finansavimo sąlygų aprašo  VPS priemonės „Kaimo gyventojų švietimas ir jaunimo lyderystės ugdymas“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 vietos projektams tvirtinimas;
  2. Kvietimo teikti vietos projektus Nr.2 tvirtinimas;