Informacinis renginys

Informacinis renginys „Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotų vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių aktualijos“ vyks 2017 09 15  Marijampolės VVG buveinėje adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.